Naše projekty v oblasti zlepšování finanční gramotnosti na školách

Naším posláním je pomáhat lidem k finanční nezávislosti a zvyšovat finanční gramotnost v České republice. Za tímto účelem naše společnost realizuje následující projekty:

Projekt „ČS Finanční gramotnost pro školy“ pořádaný ve spolupráci s Českou spořitelnou

Ve spolupráci s Českou spořitelnou realizujeme v současnosti na vybraných českých školách projekt, zaměřený na zvyšování úrovně finanční gramotnosti.

Hlavním cílem projektu je pomoci školám implementovat nejmodernější způsoby výuky finanční gramotnosti, učitelům předat a v praxi ukázat použití metodických pomůcek pro výuku finanční gramotnosti a tím následně změnit myšlení, postoje a chování studentů k osobním financím.

Přínos projektu pro školy

  • Škola získá osvědčené a MŠMT certifikované know-how pro výuku finanční gramotnosti
    Učitelé školy absolvují unikátní trénink, který byl dosud dostupný pouze koučům v bankách a poradenských firmách.
  • Učitelé kromě předaného know-how rovněž získají nový pohled na své osobní finance.
  • Studenti (a případně jejich rodiny) zábavnou formou získají zkušenosti z oblasti osobních financí, které jim umožní uspět v osobním životě. Máme změřeno, že zkušenost z finanční simulace se následně projeví i ve zvýšeném zájmu studentů o studium finanční gramotnosti a lepší pochopení teoretického učiva.

Prezentaci o projektu si můžete stáhnout zde a tady je video k projektu:

Sponzorský projekt KFP pro Obchodní akademii Ostrava

V červnu 2011 společnost KFP s.r.o. uspořádala sponzorský projekt na Obchodní akademii v Ostravě. Projektu se zúčastnilo celkem 48 studentů ze 2 tříd a 4 učitelé. Cílem projektu bylo zlepšení finanční gramotnosti studentů a pomoci učitelům aplikovat zážitkovou simulaci FINANČNÍ SVOBODA do výuky. Kompletní informace o projektu se můžete dozvědět zde.

Vzdělávací kurzy a pomůcky pro učitele

Od roku 2009 pořádáme pro učitele základních a středních škol akreditované kurzy MŠMT, jejichž cílem je účastníkům ukázat, jak záživně a prakticky vyučovat finanční gramotnost. Těchto kurzů se již zúčastnilo více jak 1 000 učitelů českých základních a středních škol.

Zároveň jsme vyvinuli účinné metodické manuály, pomůcky a další podpůrné nástroje pro výuku finanční gramotnosti, které učitelům usnadňují a zefektivňují samotnou výuku.

Více informací o našich kurzech a výukových pomůckách k finanční gramotnosti najdete na stránkách www.JakVyucovatFinancniGramotnost.cz

Vzdělávací projekty v USA

Od roku 2010 rozvíjíme vzdělávací projekty, zaměřené na zlepšování finanční gramotnosti na amerických školách. Pro tyto účely využíváme finanční simulaci Ne$t Egg, která je americkou verzí naší zážitkové stolní hry FINANČNÍ SVOBODA.

Více informací o o simulaci Ne$t Egg najdete na jejích oficiálních stránkách www.NestEgg.org.