Řekli o nás

Co o našich aktivitách v oblasti finanční gramotnosti říkají učitelé?

“Přínosem je ukázka praktičnosti – dítě si postupně uvědomuje nabídku finančních produktů a jejich vlastností. Skvělé je, že hra vychází z konkrétních aktuálních produktů nabízených na finančním trhu. Prezentace byla zcela na výborné úrovni. Výborné je, že jsme si zkusili zahrát hru a získali tak určitý nadhled.”
Lenka Hromadová, ZŠ Dukelská, České Budějovice

“Navštívila jsem několik kurzů, o nichž jsem si řekla “přehlídka ztraceného času”, o tomto si to nemyslím.”
Zdeňka Kotzotová, ZŠ a MŠ, Sázava

“Jsem velmi ráda, že jsem kurz absolvovala. Mám ve škole na starosti projektový den finanční gramotnosti na konci školního roku. Vzhledem ke své učitelské praxi (2 roky) mám málo zkušeností a řeším problém, jak celý projekt koncipovat. Musím říct, že mi dnešní školení velmi pomohlo. Kromě toho také se zamyslet nad svými finančními možnostmi do budoucna.”
Simona Borlová, Gymnázium Botičská, Praha

“Cesta, jak spojit prázdnou učebnicovou teorii s praktickým reálným životem.”
Romana Minaříková, ZŠ a MŠ Krčín, Nové Město nad Metují

“Převzala jsem celý systém, protože logicky a metodicky velmi dobře zpracovává dané téma. Bohužel, na školách se dosud uceleně nevyučuje. Chtělo by to vytvořit samostatný předmět! Jak na ZŠ, tak SŠ.”
Ivana Tannerová, OA Kubelíkova, Praha 3

“Získala jsem jiný pohled na problematiku finanční gramotnosti. Myslím, že “škola hrou” zaujme žáky víc než jen suchá teorie.”
Martina Hartmanová, SOŠ Stodůlky, s.r.o., Praha

“Na praktických a skutečných situacích se lépe vysvětlují termíny jako penzijní pojištění, úvěr, dluhopisy, žáci si udělají mnohem lepší představu, když si na rodinu zahrají.”
Kamila Hubalovská

“Kurz jsem absolvovala již podruhé z důvodu názorné ukázky práce s deskovou hrou. Řešila jsem také testové otázky osmi lekcí. K oběma těmto činnostem mohu říct jen to nejlepší (srozumitelnost, nutnost vlastní aktivity, zajímavost).”
Dana Teichmanová, ZŠ Úpice – Lány

“Rozhodně doporučuji. Aktuálnost, velmi dobře metodicky připravené.”
Ing. Jiří Školník, Gymnázium, Milevsko

“Přínos pro zatraktivnění výuky, přiblížení se reálným skutečnostem a možnost poznání důsledků svých rozhodnutí.”
M. H., ZŠ, Vyšší Brod

“Jsem ráda, že jsem se seznámila s konkrétní možností, jak zavést finanční gramotnost do výuky.”
Dagmar Mertlová, Gymnázium, Kadaň

“Názorná výuka formou hry, okamžitý zážitek, praktické a srozumitelné informace.”
Jana Švamberková, Praha

“Pro dnešní situaci je nutné děti seznámit s možnostmi, jak si ušetřit problémy s financemi. Velmi dobrý kurz.”
Kristina Krupková, ZŠ Jílovská, Praha

“Kurz mne příjemně překvapil. Oceňuji kvalitu i zábavnost představené stolní hry. Zaujala mne úroveň metodických listů. Kvalifikuji také znalosti lektora a jeho přístup (ochotu a schopnost předat odborné informace).”
Blanka Langerová, Biskupské gymnázium, Hradec Králové

“Začal jsem přemýšlet o fungování rodinného rozpočtu. Pozitivně mě to motivovalo k výuce finanční gramotnosti.”
Leoš Bílek, SŠ služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové

“Velkou výhodou jsou praktická cvičení z praxe. Žáci si tak uvědomí propojení jednotlivých prvků, situací, které mohou ovlivnit celý jejich život. Kurz mi pomohl začít se více orientovat v různých produktech.”
Věra Bělohlávková, ZŠ M. Šolleho, Kouřim

“Kurz byl dobře připravený, dobře vedený.”
Věra Komárková, Masarykova jubilejní ZŠ, Hřebeč

“Kurz mi ukázal zábavnou a praktickou formu zpřístupnění problematiky finanční gramotnosti druhým. Vyučovat FG tímto způsobem musí být i zábava.”
Helena Erbenová, Velký Osek

“Získal jsem návod, jak se dá finanční gramotnost vyučovat zábavně.”
Jaroslav Březka, ZŠ Úvaly

“Největší přínos vidím v praktické ukázce a možnosti využití dobře zpracovaných materiálů.”
Hana Pavelková, ISŠ, Praha 8

“I přesto, že nejsem učitel, tento kurz s využitím deskové hry se mi ohromně líbí. Již A. Komenský zdůrazňoval školu hrou. Není jen přínosem pro děti, ale hlavně pro jejich rodiče. Pokud by se každý rodič vzdělal spolu s dítětem, bylo by to velmi přínosné.”
Soňa Šudřichová

“Kurz byl přínosný, poučný, se spoustou inspirací do výuky.”
Vladimíra Demková, Masarykova ZŠ, Návsí

“Ráda bych ho zařadila do výuky Svět práce v 8. a 9. ročníku základní školy. Přínos vidím v názoru a praktičnosti. Možnost uplatnit jako projektový den. Finanční gramotnost žáků ZŠ je nízká, určitě to bude přínosem.”
Soňa Vyková, ZŠ Komenského, Ostrava-Poruba

“Díky lektorovi, který mě zaujal tak, že 4 hodiny uběhly jako voda, jsem se dozvěděl spoustu zajímavých a nových věcí. Je to inspirace jak spravovat svoje vlastní finance, ale také jak to učit žáky.”
Zdeněk Tužil, Masarykova ZŠ, Dolní Roveň, okr. Pardubice

“Prvně něco takového absolvuji, perfektní!”
Mgr. Jaroslav Bureš, ZŠ Smetanova, Hlinsko

“Kurz se mi moc líbil, ukázal, jak vyučovat tento předmět hravou cestou a názorněji.”
Mgr. Markéta Vlková, ZŠ Holubova 47, Holice

“Velice zajímavé, doporučuji dále a doufám, že i ostatní ve škole využijí vaše materiály.”
Jana Drejslová, Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou

“Doporučuji účast, je dobré si vyzkoušet prakticky tuto hru a dostat vysvětlení. Je to zase jiná vyučovací metoda – výuka hrou. Jedinou nevýhodou je časová náročnost, lze využít v tzv. projektových dnech.”
Eva Majlišová, ZŠ a MŠ, Mimoň

“Vyjasnění si pojmů, přístupnější formou ukázat žákům problematiku základního financování např. domácnosti a možnosti investování v jejich budoucnosti. Upozornit na nebezpečí dluhů a zadlužování.”
Magdalena Kubíčková, ZŠ Severovýchod 484/2, Zábřeh

“Největším přínosem je ukázka výuky zábavnou formou bez drilů a diktování fakt. Vhodné jsou i materiály k výuce, ušetří nám práci na něco jiného.”
Mgr. Jana Volfová

“Největší přínos tohoto kurzu pro mě osobně vidím jednoznačně v čase. Velké množství ucelených informací, které bych sám nedohledal, případně hledal velmi dlouho. Malé postrčení s velkým dopadem.”
Ondřej Chobot, Gymnázium Kolín

“Kurz byl velice poučný a názorný. Myslím si, že by to měli pochopit i žáci ZŠ.”
Marian Sabol, ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto

“Jde o představení zábavné formy výuky finanční gramotnosti.”
Šárka Novotná, Gymnázium a OA, Chodov

“Rozšířily se mi obzory.”
Ivo Pražan, SŠ obchodní a služeb, Praha

“Bylo to zábavné, nevěřila bych, jak mě to “chytne”.”

“Přínos kurzu? Určitě praktické příklady.”
Marie Kladivová, SŠ obchodní a služeb, Praha

“Pro učitele OA a dalších středních škol je jistě velkým přínosem při výuce ekonomiky.”
Ing. Iveta Vlčková, SOU Domažlice

“Velice zábavnou formou jsem pochopila řadu pojmů z finanční gramotnosti. Názorné příklady mi určitě pomohou při výuce i při řešení vlastní finanční situace”.
Alena Hořavová, ZŠ Javorník

“Na kurz jsem se hlásil s cílem seznámit se s hrou Finanční svoboda a získat další metodické podklady. První cíl se splnil beze zbytku. Druhý cíl je doufám splnitelný v rámci objednávky metodických materiálů. Děkuji.”
Petr Klínský, Obchodní akademie, Praha 10

“Školení, které jsem právě absolvoval, považuji za jedno z mála přínosných pro mou výuku, i pro mne osobně.”
Petr Werner, Gymnázium Třeboň

“Líbila se mi interaktivní forma kurzu, kombinovaná s výkladem teorie a praxe. Lektoři se odprostili od zbytečných odboček, program kurzu byl velmi dobře konstruován. Ani chvíli nebyla nuda.”
Hana Vítová, ZŠ na Smetance, Praha 2

“Získal jsem velice erudovanou a zároveň i zábavnou formou důležité informace k výuce tohoto nového předmětu.”
Martin Sýkora, ZŠ a MŠ Praha-Vinoř

“Praktický rozbor, odborné informace, kvalitní přednes, důvěryhodný a empatický přístup”.
Eva Pešková, Zlín
“Získal jsem návod, jak vyučovat finanční gramotnost zábavněji.”
Čestmír Kříž, ZŠ Lerchova, Sušice

“Začala jsem (asi sobecky) hlavně uvažovat o svých vlastních financích. Ale právě díky tomu budu chtít – a budu pro to něco dělat – aby moji studenti začali o svých financích uvažovat už teď”.
Olga Matějková, Obchodní akademie Plzeň

“Suché ekonomické teorie jsem si upevnila příjemnou formou (pomocí hry). Já stolní hry “nesnáším”, ale tato mě zaujala. Využiji pro své vlastní děti a ve škole pro výuku zřejmě formou projektu”.
J. K., Praha

“Přínos kurzu je v přímém kontaktu s finančními poradci, měl jsem tak možnost diskuse. Zároveň jsem se seznámil se zajímavou hrou.”
Rostislav Judl, ZŠ Mirošov

“Nejvíce mi pomohl způsob, jak finanční gramotnost vyučovat (jedna z možností). Určitě Váš kurz doporučím ostatním kolegům.”
Mgr. Jarmila Smejkalová, Fakultní ZŠ, Praha 5

“Hra FINANČNÍ SVOBODA je dle mého názoru velmi dobrým motivačním prostředkem pro uvědomění si, proč se vlastně finančně vzdělávat. Žáci si vytvoří základní představu o finančních produktech a jistě si i uvědomí nutnost krytí rizik. Já osobně jsem si uvědomila, že konzervativní přístup k financím nemusí být ten nejlepší”.
Věra Vernerová, ZŠ Pečky

“Přínosné jsou zejména pohledy a názory odborníků, které jinak získáváme zprostředkovaně (z televize, tisku atd.)”
I. M.

“Získala jsem informace, které jsou pro mne zajímavé, rozšiřující. Byl mi ukázán způsob, JAK NA FINANCE – možnosti, způsoby, varianty. Hra FINANČNÍ SVOBODA je skvělá! Vynikající způsob prezentace – názornost, přesvědčení, že existuje cesta, jak mám porozumět finančním produktům a jak se mám starat o své peníze”.
Iva Matějková, Obchodní akademie Plzeň

“Největší přínos kurzu vidím v možnosti jednoduše a srozumitelně seznámit žáky s tématem, který je pro ně určitě nový.”
Jana Žmijová, Soukromá střední škola, Třinec

“Přehledné, ucelené podání důležitých informací, které jsou dále prakticky využitelné. Přehledné metodické materiály. Poutavá forma zážitkovým učením s využitím atraktivní deskové hry.”
K. P., Praha

“Kurz mě naučil jednoduše vidět na první pohled složité věci. Pro mladé lidi vize, pro studenty impuls.”
Daniela Šindelářová, Střední zemědělská škola, Olomouc

“Vyzkoušet si osobně hru a pak ji implementovat žákům je přínosnější, než jen si o ni povídat. Důležité je zažít.”
Martina Colldani, Educa s.r.o., Nový Jičín

“Výborná možnost získání přehledných informací pro orientování se v dané problematice. Vyzkoušení si některých situací formou prožitku při hře FINANČNÍ SVOBODA.”
Z. J., ZŠ Česká Ves

“Zážitková pedagogika. Jasné, stručné a srozumitelné vysvětlení pojmů nutných k pochopení nástrojů finanční matematiky.”
Ivana Tannerová

“Jsem hned někdo jiný, jdu do toho, změním své myšlení, propočítám své možnosti, zamířím do bank a pojišťoven – stanu se rentiérem!”
Petra Pitulová, Hotelová škola Plzeň

“Kurz mě zaujal, doporučila bych jej všem, kteří chtějí rozšířit znalosti v oblasti financí a tím zlepšit výuku.”
Milena Steinová, Střední škola potravinářská, Smiřice

“Kurz mi pomohl si uvědomit důležitost finančního plánování a zohlednění dlouhodobého hlediska.”
Jana Laňková, ZŠ a MŠ Liběšice

“Největším přínosem je praktické zaměření kurzu, na znalosti, důležité pro život. Kurz kladně ovlivnil mou životní filosofii”.
František Votroubek, Obchodní akademie Náchod

“Našla jsem odvahu zamyslet se nad tím, o čem jsem se dřív bála přemýšlet. A navíc věřím, že některé věci se dají i řešit.”
Dagmar Koukolová, Gymnázium Říčany

“Kurz nabízí řešení, jak naučit žáky již v brzkém (mladém) věku přemýšlet o svých prostředcích a starat se o ně.”
Ing. Blanka Kočková, EDUCA – SOŠ, Nový Jičín

“Reálné složité ekonomické souvislosti byly prezentovány velice srozumitelnou formou za použití základní metody zdravého selského rozumu. Podobně bylo ukázáno, jak tuto problematiku s pomocí určitého zjednodušení (které vede žáky k lepšímu pochopení) předávat dětem.
Kurz rozšířil a prohloubil mé osobní znalosti a ekonomické souvislosti.”
Petr Jakeš, ZŠ a MŠ Štoky

“Přínos vidím především v seznámení se se zajímavou stolní hrou, která může pomoct žákům v lepší představě o finanční budoucnosti. Hra by ale podle mého názoru potřebovala doladit, třeba v otázce dětí do jejich 30 let či malé rizikovosti akcií.”
Zbyšek Vít, Praha

“Kvalitní výukové materiály pro investování a rodinný rozpočet ulehčí změnu myšlení studentů v otázce, jak se sami postarat o svoji budoucnost.
FINANČNÍ SVOBODA je velmi kvalitním prostředkem, ukazujícím, jak se finančně zabezpečit. Vhodná hlavně pro SŠ a starší. Děti, myslím na ZŠ, tolik nepochopí podstatu finančních produktů, aby postupovaly cílevědoměji. Vhodné na závěr výuky.”
Jaroslav Mlčoch, ZŠ Legerova, Praha

“Na naší škole vyučujeme předmět Finanční hospodaření. Kurz mi pomohl provázat některé mé znalosti a odstranit některá “tabu”.
Hru FINANČNÍ SVOBODA jsme zakoupili na všechny 3 školy zapojené do projektu, ale ukázkou a jejím vysvětlením jsem pochopila, jak prostřednictvím hry můžeme něco vysvětlit dětem ZŠ.”
Marcela Marešová, ZŠ a MŠ Štoky

“Doporučuji!!!”
Jindřich Hašek, ZŠ Karlovy Vary

“Srozumitelnost, základní – důležité informace, praktické příklady, souvislosti.”
Jana Matějková, Gymnázium Kolín

“Praktické ukázky; investiční teploměr – velmi jednoduché a výborné pro výuku, finanční matematika – inspirující. Uspořádání informací, získání větších souvislostí, lepší pochopení dané problematiky.”
Ing. Marcela Pilecká, Euroškola Česká Lípa

“Podle mě výborný nápad “školy hrou”, hra je vhodná i pro širší využití nejen pro školy, ale i veřejnost. Určitě ji nabídněte i širší veřejnosti, která to potřebuje.”
Dalibor Bárta, Obchodní akademie a VOŠS, Ostrava-Mariánské Hory

“Umožňuje zábavnou formou vtáhnout studenty do role, kdy již musí rozhodovat o financích.”
Renáta Křižáková, SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

“Možnost si prakticky pomocí hry vyzkoušet konkrétní možné životní situace, jejich důsledky, uvědomit si nutnost stanovení priorit – z hlediska finanční náročnosti, potřebu vzít v úvahu i velký vliv náhody, vnějších faktorů, které nemohou ovlivnit. Předpokládám využití nejdříve v semináři z Ekonomie, poté v některých z dělených hodin ZSV.”
Božena Kalová, Masarykovo gymnasium, Příbor

“Podle mě je ´finanční inteligence´ velice důležitým prvkem pro život. Určitě by prospělo, kdyby se hrála na školách s vyškoleným pedagogem. Je to velmi dobrý způsob jak začít přemýšlet o penězích.”
Student, OPEN GATE, Babice

“Hra pro mě měla přínos jednak v možnosti “osobně” prožít hospodaření své imaginární rodiny a zároveň mi umožnila propojit si vědomosti, které studenti získají v předmětu Základy společenských věd. Hra propojuje reálné životní situace v ekonomickém světě.
…rozhodně využiji nabyté znalosti a pokusím se studenty naučit zodpovědně a reálně se dívat na ekonomický svět, v němž žijeme. A nejen studenty, i já sama jsem se velice poučila. Sama za sebe autorům hry velice děkuji, umožnili mi dívat se na mnoho věcí ze zcela jiného úhlu.”
Vladislava Hamplová, SOŠ dopravní a SOU, Ostrava

“Pochopila jsem spoustu ekonomických pojmů, přestože ekonomiku neučím. Myslím si, že “zkušenost” je lepší než se učit definice “suchopárných” pojmů.”
Lenka Zapletalová, SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

“Během svého života plánuji dosáhnout finanční nezávislosti. Hlavní přínos pro mě měla tato hra v tom, že jsem si uvědomil důležitost pojištění. Mé všechny plány by velice snadno mohly být zhatěny nehodou či úrazem. Možná bych však více upřesnil hráčům, že akcie se nehýbou náhodou a že jejich úspěch v investování může být velice úměrný jejich správným rozhodnutím, která budou založená na analýze podniků a ekonomiky. Protože mohu porovnat s hrou CASH FLOW, hra FINANČNÍ SVOBODA je definitivně přístupnější a zábavnější pro Čecha tím, že nabízené produkty a dané podmínky jsou velmi blízké skutečným. Avšak postrádal jsem apel na možnost finanční svobody dříve než v 60 a navíc jakési agresivnější investování. Super hra a daleko zajímavější s lektorem!”
Student, 21 let, Universitá Bocconi

“Umožňuje vtáhnout žáky do “skutečného” života.”
O.T., ZŠ a MŠ Ludgeřovice

“Je tady něco, co modeluje situaci z praktického života. Pokud člověk vysvětluje na vlastní zkušenosti, je to přínosnější než suchá teorie, ale hra je osobní prožitek, i když jen “jako” a to “zasáhne” žáky určitě více. Jsem ráda, že o této variantě vím.”
M.B., Obchodní akademie, Ostrava-Poruba

“Seznámila jsem se s možností výuky finanční gramotnosti jiným způsobem, hra umožňuje zažít úspěch či prohru a poučit se do života, světa financí. Vhodné nejen pro žáky a studenty…”
Lenka Schindlerová, ZŠ Gorkého, Havířov

“Největší přínos pro mě osobně je konkrétní seznámení s hrou, vidět na vlastní oči proveditelnost ve větším kolektivu.”
M.M., SŠ Odry, přísp. org., Odry

“Byla to nesmírně užitečná šance k tomu, abych si vyzkoušela finanční plánování nanečisto a viděla dopady mých jednání bez reálného následku.”
Studentka, OPEN GATE, Babice

“Na SŠ je potřeba využít nového přístupu k vyučování a udělat jej zábavnějším a srozumitelnějším, což se domnívám, že prostřednictvím této hry bude umožněno. ŠVP nám k tomu dávají prostor. Máme zájem o užší spolupráci a možnost vyzkoušení projektu v podmínkách naší školy.”
Ing. Eva Kazdová, Obchodní akademie a VOŠS, Ostrava-Mariánské Hory

“Je možné zvolit i jinou metodu výuky a to tu nejlepší – prožitek hrou.”
M.P., Baron School, Havířov

“Díky kurzu jsem se seznámil s finančními produkty, které jsou běžně na trhu a v simulovaných situacích si vyzkoušel práci s nimi a můžu se teď vyvarovat chyb, které by mohly nastat v praktickém životě.”
Zbyněk Kundrum, ZŠ Mozartova, Olomouc

“Pomocí hry mohu žáky motivovat do zapojení ve výuce daleko lépe, než když slyší pouze teorii.”
P.Š., SPŠ strojnická, Olomouc

“Dostala jsem inspiraci, jak propojit prvek hry s “krutou realitou” všedního finančního života. To mohu využít pro žáky ve výuce.”
Hana Urbánková, SŠT, Mohelnice